Het creëren van duurzame oplossingen voor werkzoekenden en werkgevers

Ronald Hagen is accountmanager WSP bij ’t Baken, het sociale domein binnen de gemeente Lochem. In zijn functie begeleidt hij samen met zijn collega’s mensen naar werk. “Onze focus ligt op diverse doelgroepen, mensen die in de bijstand zitten, zoals nieuwe Nederlanders en jongeren uit het praktijkonderwijs,” vertelt Ronald. “Dit zijn vaak mensen die zonder ondersteuning moeilijk aan werk komen.” Zelf is Ronald ruim 30 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven, voornamelijk in de badkamerbranche. Toen hij merkte dat hij meer in de file stond dan dat hij aan het werk was, is hij gaan uitzoeken wat echt bij hem past. “Ik ontdekte dat mijn sociale antenne zich steeds meer ontwikkelde en ik mensen graag op weg wilde helpen.”

De taal van de ondernemer spreken
Zijn rol omvat het contact houden met werkgevers en het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het zoeken naar werk. “Vroeger werd er vaak gekeken naar wat iemand niet kon, tegenwoordig draait het om wat iemand wil en wél kan. Iedereen heeft kwaliteiten en ambities en daar proberen we op een duurzame manier invulling aan te geven. Het is belangrijk dat werkgevers bereid zijn extra tijd en energie te steken in kandidaten die wij aandragen, omdat deze mensen soms extra begeleiding nodig hebben. Mijn werk begint bij het leggen van het eerste contact, zowel door het bezoeken van bestaande relaties als door acquisitie. Het helpt dan enorm dat ik door mijn werkervaring in het bedrijfsleven de taal van de ondernemer spreek.”


Anders kijken naar personeelsinzet
Om de verbinding te leggen met het bedrijfsleven is ’t Baken lid geworden van de IKL. “Wij kunnen als ketenpartner de IKL-leden adviseren om anders naar personeelsinzet te kijken. Door samen te werken kunnen we veel betekenen en verrassende inzichten geven. Een mooi voorbeeld is Hans Sloot, die al maanden een vacature voor schoonmaker had openstaan. Na onze tussenkomst heeft hij die vacature kunnen invullen met iemand die uit de bijstand komt. Ook Signsellers hebben we op deze manier geholpen. Het bedrijf krijgt de nodige ondersteuning van een jobcoach en de werknemer blijft op die manier met plezier aan het werk.” 


Functiecreatie
Samen met werkgevers wordt ook gekeken hoe er functies gecreëerd kunnen worden door deze op te splitsen in moeilijk en makkelijk werk. “We hebben bijvoorbeeld met Nijha en Marga Klompé nieuwe functies opgezet door te analyseren wat geschoold en ongeschoold werk is. Hierdoor kunnen werkgevers optimaal gebruikmaken van de capaciteiten van hun huidige werknemers en de kwaliteiten van onze kandidaten.” Er is een grote variatie in leeftijd en opleidingsniveau onder de kandidaten. “Zo zijn er mensen met een universitair diploma en mensen met twee rechterhanden. We proberen iedereen te helpen bij het vinden van een passende baan.” 


Regelingen en subsidies
In sommige gevallen kan er gebruik gemaakt worden van gunstige regelingen en subsidies. “ Op die manier loop je als werkgever minder (financieel) risico. Ronald vertelt dat bij werkgevers vaak ‘onbekend maakt onbemind’ speelt. “Je zult zien dat als je openstaat voor andere mogelijkheden en je mensen met een regeling mee laat draaien, je vaak verrassende resultaten haalt.”


Banenmarkt
’t Baken ontplooit ook andere initiatieven om mensen aan het werk te krijgen. “We organiseren bijvoorbeeld banenmarkten waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten. Een aantal weken geleden hadden we in het gemeentehuis een opkomst van zo'n 80 werkzoekenden en 15 werkgevers uit verschillende sectoren zoals horeca, groenvoorziening, thuiszorg- en uitzendorganisaties. Dit biedt veel mogelijkheden om contacten te leggen en werkzoekenden een kans te geven. We zien vaak dat er veel mogelijkheden zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog niet worden gezien.”


Succesverhaal
Een mooi succesverhaal is een man die altijd in de vleesverwerking heeft gewerkt, maar dit lichamelijk niet meer aankon. “Hij moest nog 25 jaar werken en wist zich geen raad. Samen hebben we gezocht naar kansen en nu werkt hij als beveiliger. Als hij deze stap niet had gezet, was hij binnen enkele jaren volledig opgebrand geweest. Door onze hulp heeft hij een nieuw vak geleerd.”