Kick-off samenwerking Schouwburg Lochem en Theater Hanzehof & Buitensociëteit

Podium van de regio

Onder het credo ‘Samenwerking maakt sterk’ gaan Schouwburg Lochem en Theater Hanzehof & Buitensociëteit hun professionele band versterken. Focus van de samenwerking ligt op het delen van kennis en kunde, het beperken van afbreukrisico en het versterken van de lokale en regionale maatschappelijke positie. Dit alles zonder eigen identiteit te verliezen.

Op alle disciplines binnen de organisatie gaan de teams van beide organisaties samenwerken onder aansturing van Mirjam Radstake als directeur (14 jaar directeur Schouwburg Lochem). Interim-directeur Johan Boonekamp van Theater Hanzehof & Buitensociëteit bouwt tot najaar ‘21 zijn werkzaamheden af. Mirjam Radstake is reeds als onderdeel van de samenwerking nauw betrokken bij de programmering van Theater Hanzehof.

Schouwburg Lochem heeft afgelopen jaren haar maatschappelijke positie krachtig neergezet en stevige samenwerkingsverbanden ontwikkeld met het MKB en de regio. Theater Hanzehof heeft de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een nieuwe identiteit onder andere in de vorm van een nieuwe huisstijl, waarbij meer focus op de beide zalen komt te liggen; Buitensociëteit en de Theaterzaal. Tijdens de zomermaanden van 2020 heeft deze hernieuwde energie o.a. geresulteerd in het groots uitpakken met 'Camping Hanzehof’ als zomerfestival.

In de komende maanden worden belangrijke stappen gezet om de samenwerking tussen Lochem en Zutphen concreet vorm te geven.