Lidmaatschap

Lidmaatschap van de Industriele Kring Lochem

Wil jij deel uitmaken van een dynamisch netwerk van ondernemers die zich inzetten voor Lochem? Dan is de IKL (Industriële Kring Lochem) misschien wel iets voor jou! Om lid te worden van deze fantastische vereniging zijn er een paar criteria en een eenvoudige procedure die we volgen.


De IKL is opgericht om zowel de gezamenlijke als de individuele belangen van haar leden te behartigen. Om dit te bereiken, stimuleren we ontmoetingen en contact tussen leden en onderhouden we sterke banden met overheden, maatschappelijke organisaties en andere partners. Ook doen we actief mee aan allerlei activiteiten op maatschappelijk, sociaal en cultureel vlak in Lochem.


Bij de Industriële Kring Lochem zijn niet alleen industriële bedrijven en ondernemers welkom, ook andere grotere bedrijven en belangrijke partners in verschillende sectoren. Of je nu in de industrie werkt, bedrijfsdiensten aanbiedt (zoals uitzendwerk, personeelsdiensten, accountancy, banken, mobiliteit, enz.), een horeca- of vrijetijdsbedrijf hebt, grootschalige detailhandel of een bouwbedrijf leidt, je kunt in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Ja, zelfs concurrenten kunnen lid zijn! Als lid van de IKL draag je bij aan de werkgelegenheid in Lochem. We richten ons voornamelijk op bedrijven in en rond de stad, maar bedrijven uit alle delen van de gemeente zijn van harte welkom.


Elk lid heeft de mogelijkheid om een collega van een geïnteresseerd bedrijf uit te nodigen om een bijeenkomst bij te wonen en kennis te maken met de IKL. Ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen van een bestaand lid, kun je je als potentieel lid melden bij het verenigingsmanagement. Het bestuur nodigt je dan uit voor een volgende bijeenkomst. Als jouw bedrijf daarna interesse toont om lid te worden en het bestuur vaststelt dat het aan de criteria voldoet, wordt het voorgedragen als kandidaat-lid tijdens de volgende ledenvergadering. Vervolgens kan de ledenvergadering de voordracht bespreken en een besluit tot toelating nemen.

 

Wat houdt het lidmaatschap in?

  • 6x per jaar verrassende, verbindende en informatieve ledenbijeenkomsten, variërend van bedrijfsbezoeken en bijzondere activiteiten, tot barbecues en bijdragen van. interessante sprekers.
  • Onze bijeenkomsten vinden meestal plaats op maandagavonden van 17.00 uur tot ongeveer 21.00 uur, inclusief een smakelijk diner voor goede gesprekken.
  • Maandelijks een nieuwsbrief met informatie voor en door leden.
  • Belangenbehartiging door nauwe contacten met de gemeente Lochem, de regio stedendriehoek de Provincie Gelderland, etc.
  • Vermelding op de website in een smoelenboek met bedrijfsinformatie.
  • Kosten: € 750,- per jaar (geen btw). Één contactpersoon per organisatie, meestal op directie- of managementniveau, wordt op prijs gesteld.


Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en automatisch verlengd. Opzegging dient voor 31 december te worden gedaan.
Ben je er klaar voor om lid te worden, of wil je kennismaken? Neem contact op met Tetske Rouweler onze verenigingsmanager via info@industrielekringlochem.nl of bel naar 06 13 100 239.