Doneer een fietsactie voor Oekraïense

Doneer een fietsactie voor Oekraïense vluchtelingen groot succes!
Oproep om fiets te doneren werd massaal opgepakt.

Solidariteit inwoners Lochem groot voor Oekraïense vluchtelingen, dat blijkt uit de donaties van ruim 60 fietsen. Op initiatief van de Industriële Kring Lochem werd enkele weken geleden een inzamelactie op touw gezet en opgeroepen een (ongebruikte) fiets te komen doneren. Fiets Service Finke en Goossens tweewielers werden bereid gevonden de fietsen op te knappen. De fietsen zijn inmiddels overgedragen aan de vluchtelingen o.a. op Hotel Scheperskamp waar ze momenteel opgevangen worden.

Oproep van Industriële Kring Lochem pakt groots uit!
Er werd flink gehoor gegeven aan de oproep vanuit de Industriële Kring Lochem om een fiets te komen doneren. Maar liefst 60 fietsen werden er ingeleverd en na een korte check opgeknapt door lokale fietswinkels. “Zo hebben we er samen voor gezorgd dat de nieuwe inwoners beter deel kunnen nemen aan onze samenleving en sneller hun weg vinden naar bijvoorbeeld het werk of school”, vertelt Nico Groen, voorzitter van de IKL, trots.