Provincies Gelderland en Overijssel investeren voor behoud industriële vitaliteit in Oost-Nederland

De maakindustrie levert een grote bijdrage aan de regionale economie in Overijssel en Gelderland. De coronacrisis raakt ook de industrie in deze regio hard. Deze crisis vraagt om noodzakelijke aanpassingen in zaken als (markt)benadering, waardeketens, product, productieproces en organisatie. Om de industrie en daarmee het toekomstige verdienvermogen van Oost-Nederland veilig te stellen is expertise nodig die bij veel industriële bedrijven onvoldoende aanwezig is. De provincies Overijssel en Gelderland stellen daarom samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 20 industriële bedrijven met een voucher ter waarde van maximaal € 20.000 per bedrijf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry.


Lees meer op de website. 


Bekijk de informatie PDF.