Vindstages.nl: een stageportaal voor Salland & Stedendriehoek

Meer dan 550 profielen van stage verlenende bedrijven, doe ook mee en bindt talent aan je bedrijf
In onze regio is een webportaal gelanceerd met daarin 550 stageprofielen van bedrijven. De student is op vindstages.nl zelf aan zet. Hij / zij geeft het niveau van zijn / haar opleiding aan (van praktijkonderwijs t/m Universiteit) en vervolgens opleiding en gewenste gemeente. Vervolgens verschijnen de profielen (foto en tekst) van de bedrijven die aangeven de combinatie van niveau en opleiding graag te willen ontvangen als stagiair. De a.s. stagiair leest het verhaal en reageert naar de stagecoördinatoren van de bedrijven.  Een extra service is om concrete stageopdrachten aan de juiste stage-coördinatoren te koppelen. Inmiddels zijn er zo al bijna honderd stage-opdrachten ingeplugd.

 

Waarom een stageportaal?
Uit onderzoek blijkt dat 55% van de HBO-studenten de regio verlaat mede vanwege het vooroordeel dat in het midden en westen van ons land de betere stage-adressen bij grote bedrijven van het land zitten (“staat goed op mijn CV zo’n groot bedrijf”). Ook blijkt dat 85% van de Saxionstudenten van de locatie Deventer spontaan geen naam kon noemen van een Deventer bedrijf. Tijd om de studenten te gaan vertellen welke fantastische bedrijven wij hier in de regio hebben, wat ze doen en vooral dat het er goed stagelopen en daarna werken is.

Actieve promotie naar studenten
Onderdeel van de portaal is ook de promotie ervan onder de studenten in de regio. De stagecoördinatoren van MBO- en HBO-instellingen zijn aangehaakt op de website. Ook zetten wij online marketing in naar de studenten toe. De site wordt maandelijks door meer dan 400 studenten geraadpleegd en dit stijgt steeds verder door.

 

Dankzij bijdrage vanuit de provincie is deelname met een stageprofiel kosteloos. Het enige wat we vragen is medewerking aan een interview van ongeveer 30 minuten. Het doel voor Lochem is zo vele mogelijk stageprofielen op te gaan halen. Samen ontstaat een krachtige database van regiobedrijven waar je prima kan stagelopen en waarvoor studenttalent de regio ook niet hoeft te verlaten (gebeurt nu te veel). 

Industriële Kring Lochem ondersteunt dit initiatief, beveelt een deelname van harte aan en zal de coördinatie van de aanmeldingen op zich nemen. Tetske zal langskomen voor een interview en foto. Doe je mee? Stuur ons een email wanneer een (telefonische) afspraak zou schikken: info@tetske.nl